Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Recht en Overheid verwerkt je persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Titel
 • Geslacht
 • Organisatie waarvoor je werkt
 • Adresgegevens (werk dan wel privé) en factuuradres, inclusief inkoopnummer e.d.
 • Functie
 • Geboortedatum (alleen van trainees)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Recht en Overheid verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het organiseren van de cursus en de daarbij behorende verstrekking van informatie aan de deelnemers.
 • Het afhandelen van je betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je desgewenst inzicht te geven in de door jou te volgen en gevolgde cursussen via het portaal MijnAcademie (aan te geven bij je inschrijving).
 • Je desgewenst te informeren over het actuele cursusaanbod en/of algemene nieuws van de academies (Academie Actueel) via een online nieuwsbrief.
 • Je desgewenst te informeren over de (start van) de toelatingsprocedure van onze traineeopleidingen via een mailing. 
   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Recht en Overheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een algemene bewaartermijn van 7 jaar (op basis van fiscale bewaarplicht) na het volgen van je laatste cursus. Na deze termijn nemen wij contact met je op en heb je de mogelijkheid om aan te geven dat de bewaartermijn van je gegevens verlengd mag worden. Bij het uitblijven van een dergelijke reactie worden persoonsgegevens vervolgens uit onze systemen verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Recht en Overheid verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Recht en Overheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Recht en Overheid gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Recht en Overheid, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar academie@acwet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.