Academienetwerk

Het Academienetwerk is in 2011 opgericht vanuit de behoefte aan sparringpartners uit verschillende juridische eenheden binnen het werkveld voor ons cursusaanbod. Het netwerk bestaat uit overheidsjuristen en wetgevingsjuristen die ons op de hoogte houden van de wensen en ideeën die binnen hun organisatie leven.

 • mr. K. (Karin) van den Berg
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • mr. E. (Erwin) Bervoets
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • mr. R. (Rob) Bindels
  Raad van State
 • mr. Z.J. (Swannet) Boer
  Raad van State
 • mr. H. (Ella) Borman
  Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • mr. R.J.G. (Roel) van den Broek
  Ministerie van Defensie
 • mr. dr. M.K. (Mielle) Bulterman
  Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • drs. B.H. (Barend) Duits
  Dienst Justis
 • W. (Willem) Graafland LL.M.
  Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • mr. ir. G. (Gijs) Jurgens
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • mr. S. (Sandra) Klein
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok 
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • mr. E. J. M. (Esther) van der Laar
  Ministerie van Financiën
 • mr. D.D.H. (Deborah) Leue
  Dienst Justis
 • mr. M.H.E. (Maarten) Mathon
  Nationale Politie
 • drs. S.A.P.J. (Suzanne) van Melis 
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • S. (Siún) O'Keeffe
  Autoriteit Consument & Markt
 • mr. E.H. (Ineke) Plooij-Veenstra
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • mr. S.J.M. (Sanne) Reinders
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • W (Wijnand) Stevens LL.M. MA
  Ministerie van Algemene Zaken
 • A.J.G. (Anton) Toebes LL.M.
  Ministerie van Financiën