Organisatie

Bestuur

  • drs. R. van Zwol (voorzitter), staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State
  • prof. mr. Y.E. Schuurmans, wetenschappelijk directeur / hoogleraar Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden
  • prof. dr. C.F. van den Berg, hoogleraar Global and local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen, Bijzonder hoogleraar Transities in de publieke sector aan Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer. 

Daarnaast nemen de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de rector van de Academies deel aan de bestuursvergaderingen.

Deelnemersraad
De directeuren Wetgeving en Juridische Zaken van de ministeries, de directeur Advisering van de Raad van State en de Griffier van de Tweede Kamer vormen de deelnemersraad. Mr. drs. I.M. Uitermark van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de voorzitter van de raad.

Opleidings- en curriculumcommissie
Een aantal leidinggevenden uit het werkveld, hoogleraren en oud­trainees vormen de opleidings- en curriculumcommissie. 

Examencommissie
De examencommissie is het orgaan dat, uitsluitend binnen de masteropleidingen, op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de eindkwalificaties van de opleiding. Daarnaast heeft de examencommissie de taak om de kwaliteit van tentamens en examens te waarborgen. Dit doet de examencommissie onder andere door deskundige examinatoren aan te wijzen en het toetsbeleid van de academies vast te stellen.
De huidige commissie:

  • prof. mr. M.J. (Rianne) Jacobs, voorzitter
  • mr. J.S. (Job) Buiting, extern lid
  • drs. E. (Esther) Smeitz-Cohen, secretaris  ​​​​​​
  • mr. A.H.A. (Ali) Mohammad, adviserend lid
  • dr. M. (Marjolein) Cupido, adviserend lid

Docenten
De Academies hebben een netwerk opgebouwd van docenten uit de wetenschap en de juridische overheidspraktijk. Voor ieder onderdeel kiezen wij met zorg de meest geschikte docent. De docenten waarmee wij samenwerken zijn zeer deskundig en vertrouwd met onze doelgroep. 

Academienetwerk
Het Academienetwerk is in 2011 opgericht vanuit de behoefte aan sparringpartners vanuit verschillende juridische eenheden binnen het werkveld voor ons cursusaanbod. Zij houden ons op de hoogte van de wensen en ideeën die binnen hun organisatie leven en geven feedback aan ons.

Klachtenregeling
De Academies proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het gebeuren dat je niet tevreden bent, dan kun je hier de klachtenregeling raadplegen.

Download

Klachtenregeling

Downloaden