Kwaliteitszorg

De Academie besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar opleidingsprogramma’s. Voor de ontwikkeling en organisatie van de cursussen is een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld.

CRKBO

De Stichting Recht en Overheid voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en staat dus geregistreerd in het CRKBO

Thumbnail

Kwaliteitssysteem

Alle cursussen en vakken van de traineeopleiding worden uitgebreid geëvalueerd door de deelnemers en de docenten. De uitkomsten hiervan zijn het vertrekpunt voor de ontwikkeling van het nieuwe opleidingsprogramma. Naast de programmamanagers en de opleidingscoördinatoren van de Academie spelen de opleidings- en curriculumcommissie, de docenten en het Academienetwerk een belangrijke rol in ons kwaliteitssysteem. Het concept van de programma’s leggen wij ook ter bespreking voor aan het bestuur en de deelnemersraad.