Mei 2018

Hoe bereik je als wetgever de burgers - een essay

Prof. mr. G.J. (Gert Jan) Veerman

In dit essay beziet prof. dr. G.J. Veerman (em. hoogleraar Wetgeving en Wetgevingskwaliteit en voormalig hoofd van het Kenniscentrum voor Wetgeving) op verzoek van de Academie wat een tweetal recent verschenen rapporten voor de landelijke wetgever betekenen. Het betreft het in 2015 verschenen rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur ‘Sedimentatie in sturing; Systeem brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren’ dat zich richt op het proces van wetgeving. Het is geschreven naar aanleiding van ervaringen bij de provinciale overheid. Daarnaast gaat het om het in 2017 verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ‘Weten is nog geen doen; een realistisch perspectief op redzaamheid’, dat zich richt op problemen van de overheid bij de bejegening van burgers.

« terug naar overzicht

Download

Hoe bereik je als wetgever de burgers - een essay

Downloaden

Auteurs

Prof. mr. G.J. (Gert Jan) Veerman

Hoogleraar Wetgeving en Wetgevingskwaliteit

Maastricht University

Hoofd Clearing House voor Wetsevaluatie bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid