December 2019

Een wendbare medewetgever

mr. M.H.A.F. (Mariette) Lokin

Uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid, zoals Belastingdienst, UWV, RDW of IND zetten op grote schaal ICT-systemen in voor het uitvoeren van wetgeving. Dat kunnen portalen zijn waarin burgers en bedrijven hun zaken met de overheid kunnen regelen, of systemen waarmee geautomatiseerd besluiten worden genomen over hun aanspraken of verplichtingen. Om wettelijke regels goed te kunnen vertalen naar specificaties voor deze ICT-voorzieningen zou in het wetgevingsproces al rekening gehouden moeten worden met die digitale uitvoering. In haar proefschrift Wendbaar wetgeven heeft Mariette Lokin een aanpak beschreven om de verbinding tussen wetgeving en ICT vorm te geven, met het accent op het (inter)departementale wetgevingsproces. In vervolg daarop gaat zij in deze publicatie in op de manier waarop het ICT-uitvoeringsaspect ook bij de parlementaire behandeling van wetgeving de aandacht kan krijgen die nodig is om wetgeving tot haar recht te laten komen in een digitale omgeving. 

« terug naar overzicht

Download

Een wendbare medewetgever

Downloaden

Auteurs

mr. M.H.A.F. (Mariette) Lokin

Juridisch Adviseur

Ministerie van Financiën