December 2018

Advies over amendementen en de mogelijke meerwaarde voor de kwaliteit van het wetgevingstraject

mr. Stefan Wirken

In dit artikel beziet mr. S.T. Wirken (senior wetgevingsjurist Gemeente Amsterdam) gegeven adviezen van de Afdeling Advisering van de Raad van State over amendementen. Het artikel is tevens in het oktobernummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht verschenen in 2018. In het artikel is onderzocht welke meerwaarde advisering over amendementen heeft voor het wetgevingsproces. In tegenstelling tot wetsvoorstellen wordt over amendementen slechts sporadisch geadviseerd. De meerwaarde van deze advisering is nooit eerder onderzocht. Dit schrijven tracht deze inhoudelijke leemte te vullen. Er wordt daarbij gekeken naar de gevolgen van de adviezen, de mate waarin waarde wordt gehecht aan het advies, en de mate waarin Kamerleden zich laten leiden door het advies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden.

« terug naar overzicht

Download

Advies over amendementen en de mogelijke meerwaarde voor de kwaliteit van het wetgevingstraject

Downloaden

Auteurs

mr. Stefan Wirken

senior wetgevingsjurist

Gemeente Amsterdam